Angvik er blant Nordmøre og Romsdals største aktører innen eiendom, med fokus på å utvikle, bygge og forvalte. Forankret i historien og lokalsamfunnet, skaper vi langsiktige og fremtidsrettede verdier.

 
Angvik Eiendom

Ledende eiendomsselskap i Møre og Romsdal.
Angvik Eiendom forvalter mer enn 50 bygg, totalt
over 150.000 m² næringseiendom.

Besøk nettsiden

Angvik Byggkompani

Viderefører stolte håndverkstradisjoner og utfører alt innen tømrer- og snekkerarbeider. Har også et samarbeid med
Angvik Prosjektering.

Besøk nettsidenAngvik Utvikling

Angvik Utvikling arbeider med utvikling av eiendom, digital rådgivning og 3D-scanning av bygg.

Les mer

Angvik Areal

Angvik Areal er eier av sentrale næringseiendommer i Mørebyene, blant annet Seilet Hotell i Molde.

Les merHandelshuset Angvik

Selskapets virksomhet er innenfor eiendom, reiseliv og skogsdrift. 

Les mer