Handelshuset Angvik har sine røtter fra 1881 og viderefører en gammel handels- og industrihistorie fra Angvik på Nordmøre. Selskapet har sin kjernevirksomhet innenfor reiseliv, eiendom og skogsdrift. Handelshuset Angvik er engasjert i stedsutvikling i bygda Angvik, både innenfor næring, bolig og trivselstiltak. Selskapet eies av Stig O. Jacobsen med familie.

 


Eiendom

Handelshuset Angvik består av 12 heleide eiendommer, samt deltagende eierskap i ca 30 andre eiendommer.
Selskapet er også medeier i Angvik Eiendom og Angvik Byggkompani.

 

 

Reiseliv

Handelshuset Angvik er hovedaksjonær i Angvik Gamle Handelssted med hotell, museum, badehus og kunstgalleri. Selskapet har også eierinteresser i Seilet Hotel og Classic Norway Eiendom.

 

 

 

Skogsdrift

Angvik Aabak Skog har vært eiet av Stig O. Jacobsen sine forfedre siden 1786.
I 1898 solgte de skogen til den norske stat, som var eier i 130 år. I 2014 kjøpte Stig O. Jacobsen skogen tilbake, og Handelshuset Angvik organiserer nå skogsdrift og jaktturisme på ca 12.000 mål skog og utmark.