Utvikler • Bygger • Eier • Forvalter

Lokal verdiskaping siden 1881

Angvik Gruppen består av ulike selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor eiendom- og entreprenørvirksomhet. Forankret i historien og lokalsamfunnet, skaper vi sammen verdier langsiktig og fremtidsrettet.

Selskapene

Selskapene i Angvik Gruppen har ulikt eierskap, med felles profil og felles mål om langsiktig og bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunnet. Her presenterer vi noen av selskapene i gruppen

storgata 42, torget Molde

Angvik Eiendom

Ledende eiendomsselskap i Møre og Romsdal. Et profesjonelt fagmiljø innen utvikling, forvaltning, utleie og drift av næringseiendom.

Angvik Grytnes Entreprenør

Angvik Grytnes Entreprenør

Totalentreprenør innen bygg og anlegg. Nybygg eller rehabilitering av næringsbygg og anlegg til offentlige og private byggherrer i Møre og Romsdal.

Angvik Prosjektering - oppmåling i Molde

Angvik Prosjektering

Selskapet har god kompetanse og erfaring på utarbeiding av reguleringsplaner, byggesøknader og byggprosjektering.

Angvik utvikling

Angvik Utvikling

Eiendomsutvikling gjennom økt bruk av teknologi og nye arbeidsmetoder med fokus på kundens verdi. Rådgivning innen bruk av BIM, LEAN, iOT og VR/AR. 

Angvik gamle Handelssted

Handelshuset Angvik

Handelshuset Angvik har sine røtter fra 1881 og viderefører en gammel handels- og industrihistorie fra Angvik på Nordmøre. Selskapet har sin kjernevirksomhet innenfor eiendom, reiseliv og skogsdrift. 

Seilet hotell molde

Eiendomsselskapene

Flere eiendomsselskaper inngår i Angvik Gruppen. Noen også med eksterne aksjonærer.

Et av gruppens største eiendomsselskaper er bl.a. Angvik Areal som eier flere sentrale næringseiendommer i Molde, blant annet Seilet Hotell Eiendom. Angvik Areal ble etablert i 2004 med utspring fra Berg Jacobsens eiendommer.

Seilet hotell Molde

Angvik historien

Lokal verdiskaping siden 1881

J. K. ANGVIK ble etablert i 1881 av Jon K. og Gurianna Angvik. Det innledet en allsidig virksomhet som ga opphav til at 12 av deres 14 barn startet egne bedrifter i Angvik og Kristiansund. Dette ble et handelshus med aktiviteter i en rekke bransjer innen handel, industri, kraftverk, land-bruk, ferge- og rutebilselskap.

Angvik Gruppen – Stig Jacobsen

Kjøpmannskap og næringsutvikling i fire generasjoner

Stig O. Jacobsen, kjøpmann og næringsutvikler i 4. generasjon med videreføring av familiens landhandel i Angvik, og etablering i Molde fra 1978. I 1984 startet samarbeidet med Erik Berg, og sammen har de bygd opp Berg Jacobsen Gruppen, med virksomheter innenfor handel, eiendom, kjøpesenter, reiseliv og investeringer. Samarbeidet videreføres med kontorfellesskap på Nøisomhed Gård i Molde med fokus på å drive hver sine familieeide selskaper. Stig O. Jacobsen har nå sin hovedsatsning innenfor selskaper i Angvik Gruppen.

Dronebilde Angvik Nøisomhed
Nøisomhed Gård i Molde er hovedkontor for flere av gruppens selskaper
Angvik gamle Handelssted
Angvik Gamle Handelssted er selve arnestedet for virksomheten som startet i 1881
Angvik gamle Handelssted museum
I Museet Handelshuset Angvik dokumenteres en unik familie- og næringslivshistorie gjennom flere generasjoner
Seilet hotell molde
Seilet Hotell ved innseilingen til Molde by er en av gruppens mest kjente eiendommer
Seilet Hotell ved innseilingen til Molde by er en av gruppens mest kjente eiendommer