Siden 1881

Handelshuset Angvik har sine røtter fra 1881 og viderefører en gammel handels- og industrihistorie fra Angvik på Nordmøre. Selskapet har sin kjernevirksomhet innenfor reiseliv, eiendom og skogsdrift.

Angvik Gruppen – Stig Jacobsen

Lokal verdiskaping

Handelshuset Angvik er et investeringsselskap innenfor eiendom, reiseliv og skogsdrift. I tillegg drives stedsutvikling i bygda Angvik, både innenfor næring, bolig og kultur/trivselstiltak. Selskapet eies av Stig O. Jacobsen med familie.

Stig O. Jacobsen,
styreleder i Angvik Gruppen og
Handelshuset Angvik

Reiseliv

Selskapet er hovedaksjonær i Angvik Gamle Handelssted, et særpreget hotell som ble kåret til Norges beste hotell i 2021. Handelsstedet er grunnlagt av Stig O. Jacobsens oldeforeldre, John og Gurianna Angvik i 1881.

I tillegg har selskapet satset innenfor både kultur og natur i tilknytning til reiselivssatsingen i Angvik.
Museet Handelshuset Angvik dokumenterer en bedrift- og familiehistorie gjennom 13 generasjoner. Her inngår også Galleri Tore Bjørn Skjølsvik og utstillingen Fabrikksaga. I tillegg er det en større samling av nasjonalromantisk kunst i hotellet. Hotellet er medlem av Classic Norway Hotels.

I selskapets reiselivssatsing ligger også eierskap til Seilet Hotell Eiendom og Bjørnsonhuset. Hotellkjeden Scandic driver hotellet.
Angvik Gamle Handelssted - hotellet
Angvik Eiendom - Outzenstrøket

Eiendom

Her inngår eierskap, helt eller delvis, i en rekke næringseiendommer, hovedsakelig i Molde og Angvik. Ved siden av utviklingsprosjekter er det satset på eiendommer i Molde sentrum, og selskapet deltar aktivt i byutviklingen.

Selskapet er også engasjert i næringspark og boligutvikling i Angvik.

Selskapet er også hovedaksjonær i Angvik Eiendom som forvalter ca 50 eiendommer, ikke bare med eget eierskap, men også for eksterne kunder. Angvik Eiendom har en samarbeidsavtale med Olav Thon Gruppen og deltar aktivt i kjøpesenterutviklingen i Molde.

Skogsdrift

Angvik Aabak skogene har vært eid av Stig O. Jacobsens forfedre siden 1786. I 2013 fikk Stig O. Jacobsen gjennom det personlig eide selskapet Angvik Aabak Skog, anledning til å kjøpe tilbake fra Stats Skog de to eiendommene som to oldefedre solgte i 1898. I 2019 ble naboeiendommen Kjerringli ervervet med Nøisomhed som medeier.

På ca 20 000 mål skog, fjell og andel i Fosterlågen, satses det på skogsdrift og jaktturisme. I følge Fylkesmannens landbruksavdeling i Møre og Romsdal regnes Stig O. Jacobsen som fylkets største skogeier.
Skogsdrift Angvik